Dla kadry dydaktycznej - bezpłatne szkolenia z dostępności

szkolenia

 

Zapraszamy kadrę dydaktyczną WSEiZ w Warszawie na bezpłatne szkolenia z dostępności. Szkolenia realizowane są w formule online, w ramach projektu „WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa III.

 

1. „Obsługa studenta z niepełnosprawnością: Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością”. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, przez trenera firmy Joanna Dejko Studium doskonalenia zdolności poznawczych. Termin do wyboru: 26.10; 27.10.2023 (czas trwania szkolenia 6 h dydaktycznych, początek godzina 9:00).                                                       Poniżej krótki program szkolenia:

a) Zaburzenia psychiczne a uczelnie: czym jest zaburzenie psychiczne?

 •          skala problemu w środowisku akademickim,
 •          odpowiedzialność i rola pracownika uczelni,
 •          kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10: zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe), zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, urojeniowe), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości (m.in. osobowość dyssocjalna, psychopatyczna, narcystyczna, bierno-agresywna, paranoiczna, socjopatyczna), zaburzenia odżywiania, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania osób dorosłych, odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

b) Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi:

 •          budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu,
 •           wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy,
 •          technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta z zaburzeniem,

c)       Reagowanie w trudnych sytuacjach:

 •          Techniki reagowania na agresję – jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy.

d) Dobre praktyki w zakresie adaptacji procesu kształcenia do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi.

e) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych i dostosowania zaliczeń i egzaminów do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi.

2. „Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, przez trenera firmy My Business Academy Międzynarodowy Instytut Treningu Mentalnego. Terminy do wyboru 07.11; 08.11; 9.11; 10.11.2023 (czas trwania szkolenia 6h dydaktycznych, 9:00 – 14:00).

Poniżej krótki program szkolenia:

a) Osoba z niepełnosprawnością:

 •          definicja,
 •          pojęcie normy i zaburzenia,
 •          rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia obowiązujące normy prawne.

b) Komunikacja savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością:

 •          efektywna komunikacja z OzN: ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną,
 •          właściwa postawa i zachowanie wobec różnych form niepełnosprawności,
 •         wspieranie w aktywności, a nie wyręczanie OzN.

c) Reagowanie na nietypowe zachowania:

 •          granice własne i innych osób,
 •          asertywność jako narzędzie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją,
 •          omówienie postępowania na podstawie wybranych sytuacji trudnych zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu studenta jak i pracownikowi uczelni w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: deklaracja, karta uczestnika, oświadczenie na adres e-mail: marta.lis@wseiz.pl. Regulamin  udziału we wsparciu.

Informacji na temat szkoleń udziela Marta Lis pod numerem telefonu 22 825 80 35 w. 148.

Udostępnij wpis:

23 października 2023