Decyzje stypendialne

Stypendium
Szanowni Studenci,

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych. Decyzje można odebrać w Dziekanacie, odpowiedniego Wydziału w godzinach pracy (godziny prac Dziekanatów są dostępne tutaj).

Podstawą do uruchomienia procesu wypłaty świadczeń będzie odbiór w/w decyzji.

Przelewy na konta bankowe wykonuje  Kwestura. Będą one realizowane sukcesywnie dla większej ilości studentów, którzy odebrali decyzje stypendialne.

Udostępnij wpis:

12 grudnia 2022