DEBATA „CSR SZANSĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW?” Z UDZIAŁEM WSEIZ

DEBATA „CSR SZANSĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW?” Z UDZIAŁEM WSEIZ

logoig W dniu 26 kwietnia 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się debata pt. „CSR szansą dla MŚP?”, którą przy współpracy z miesięcznikiem „Ekologia i Rynek” i portalem RaportCSR.pl zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza. W debacie uczestniczyli m.in. Marek Szczepanik – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz w imieniu WSEIZ Sławomir Baczulis – rzecznik prasowy Uczelni.

Aktywny udział w spotkaniu wzięli również: Hubert Biskupski – z-ca redaktora naczelnego Super Expressu i red. prowadzący Super Biznes oraz przedstawiciele przedsiębiorców – Jeronimo Martins Polska, PKP CARGO i Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.

Debatę poprowadzili: Jakub Kurasz – redaktor naczelny Parkietu i zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej oraz Zbigniew Biskupski – redaktor naczelny Ekologia i Rynek.

W trakcie dyskusji przedstawione zostały m.in. opinie przedstawicieli administracji publicznej, środowisk akademickich, przedsiębiorców i dziennikarzy nt. roli CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) we wzroście konkurencyjności MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz dobrych praktyk dużych przedsiębiorców możliwych do wdrażania w tym sektorze.
Z każdym rokiem powiększa się grono firm, które poszukują synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu). Wciąż jednak w grupie tej przeważają duże przedsiębiorstwa i korporacje. Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa rzadziej wprowadzają strategię CSR, często stosując tzw. „nieuświadomiony CSR”, przez co działania te prowadzone są często bez przemyślanej strategii lub są znacząco zaniedbywane.

Tymczasem koncepcja CSR powinna być jednym z filarów ich działalności, stając się kluczowym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm sektora MŚP. Pomaga ona bowiem budować przewagę konkurencyjną na rynku, wzmacniać relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a przede wszystkimi być impulsem do wzmacniania innowacyjności firm.

csr

Udostępnij wpis:

29 maja 2013