CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY Z WIZYTĄ W WSEiZ

CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY Z WIZYTĄ W WSEiZ

IMG 7342

8 listopada w siedzibie WSEiZ gościliśmy przedstawicieli chińskiego Chongqing Technology and Business University (CTBU). Uniwersytet z Chongqing, to kolejna po Shandong Jianzhu University uczelnia z Chin, z którą WSEiZ planuje podpisać umowę o współpracy.

Z ramienia chińskiej Uczelni w spotkaniu uczestniczyli prof. Gou Chaoli Wiceprezydent CTBU, prof. Du Li Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Opakowań, prof. Chen Xuchun Prodziekana Akademii Sztuki i Designu, prof. Zhou Lixin z Centrum Badawczego CTBU oraz Pan Brian Du z Biura Współpracy Międzynarodowej.
WSEiZ reprezentowali Prorektor prof. WSEiZ dr hab. Krzysztof Półtorak, Prorektor prof. WSEiZ dr Justyna Kłys, Prodziekan Wydziału Architektury prof. WSEiZ dr Bogdan Gorczyca,
Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania prof. WSEiZ dr Katarzyna Adamiak. Prezentację o WSEiZ przedstawiła mgr Natalia Sokolowa z Działu Marketingu i Wspópracy Międzynarodowej naszej Uczelni.

Prowadzone podczas wizyty rozmowy dotyczyły nawiązania bilateralnej współpracy na poziomie wydziałów Uczelni. Omawiano możliwości wymiany studentów, kadry akademickiej oraz pracowników administracyjnych
np. w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi. Chiński Uniwersytet był także zainteresowany perspektywą podpisania porozumienia dotyczącego uzyskania podwójnego dyplomu.

Chongqing Technology and Business University powstał w 1978 r. Siedziba Uniwersytetu znajduje się w mieście Chongqing – znanym jako „brama na zachód”. Obecnie Uczelnia kształci około 30 000 studentów na 21 wydziałach. CTBU w ostatnich latach stało się jednym z wiodących uniwersytetów w regionie, który oferuje studentom kształcenie na 51 kierunkach studiów licencjackich oraz 9 kierunkach studiów magisterskich.
Dumą Chongqing Technology and Business University są Wydziały Ekonomii, Zarządzania, Sztuki, Nauk Przyrodniczych i Nauk Społecznych.

Zbieżność kierunków kształcenia pozwala mieć nadzieją, że współpraca między naszymi Uczelniami będzie niezwykle owocna.

Udostępnij wpis:

20 listopada 2019