Chongqing Technology and Business University w WSEiZ

Chongqing Technology and Business University w WSEiZ

9 października 2023 r. w siedzibie WSEiZ gościliśmy przedstawicieli chińskiego Chongqing Technology and Business University (CTBU). 

WSEiZ reprezentowali Rektor dr Monika Madej prof. WSEiZ, Prorektor dr Justyna Kłys prof. WSEiZ, Prorektor dr hab. Krzysztof Półtorak prof. WSEiZ, Prodziekan Wydziału Architektury dr Bogdan Gorczyca prof. WSEiZ, Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania dr inż. Jan Cetner prof. WSEiZ, Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania dr inż. Ewelina Pałucka prof. WSEiZ oraz dr Jan Diehl-Michałowski.

Prowadzone podczas wizyty rozmowy dotyczyły możliwości wymiany studentów między uczelniami. Obie strony wyraziły zainteresowanie umożliwieniem studentom zdobycia międzynarodowego doświadczenia poprzez studia za granicą. Omawiano różne programy wymiany, w tym m.in.: letnie szkoły. Delegacje podkreśliły, jak ważne jest umożliwienie studentom zdobywania wiedzy w międzynarodowym kontekście, co przyczyni się do ich rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas spotkania podkreślono również znaczenie budowania relacji między kulturami oraz promowania wzajemnego zrozumienia.

Chongqing Technology and Business University (CTBU) został założony w 1952 r. i przekształcony w 2002 r. poprzez połączenie dawnego Yuzhou University i Chongqing Institute of Commerce. Położony u podnóża góry Nanshan, jest jednym z „najpiękniejszych kampusów” w Chongqing. CTBU pogłębia rozwój edukacji i nauczania oraz przyjmuje aktywny kurs rozwoju poprzez dziedziczenie i kontynuowanie ducha samodyscypliny i przynoszenia korzyści społeczeństwu. CTBU celuje w międzynarodową czołówkę rozwoju dyscyplinarnego, zajmując się głównymi strategicznymi potrzebami narodu i Chongqing, a także głównymi kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego w ostatnich latach. Oferta CTBU zawiera programy studiów od licencjackich do doktoranckich. Cztery dyscypliny, w tym ekonomia stosowana, administracja biznesowa itp. są specjalnościami na poziomie krajowym.

Spotkanie zakończyło się wzajemnymi podziękowaniami i wyrażeniem nadziei na długotrwałą i owocną współpracę pomiędzy naszą Uczelnią a Chongqing Technology and Business University.

Udostępnij wpis:

17 października 2023