CERTYFIKAT „DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2014” DLA WSEIZ

CERTYFIKAT „DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2014” DLA WSEIZ

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały prestiżowy certyfikat „DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2014” przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Certyfikat podkreśla innowacyjność, kreatywność i skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają nasi studenci, doceniany został po raz kolejny przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.

W celu bliższego powiązania programów nauczania ze zmieniającym się rynkiem pracy, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie intensywnie współpracuje z pracodawcami, prowadzi badania wskazujące na oczekiwania rynku pracy, monitoruje losy zawodowe absolwentów, organizuje Targi Pracy oraz aktywnie włącza się w inicjatywy naukowe i popularyzujące kształcenie przez całe życie.

Ciekawą inicjatywą są powołane przy każdym z Wydziałów WSEiZ Rady Pracodawców.

Ich zadaniem są:

· wspieranie doskonalenia programów kształcenia,

· pełniejsze dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,

· budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia,

· podnoszenie atrakcyjność procesu dydaktycznego (przez prowadzenie zajęć przez pracodawców, realizacja prac dyplomowych zaproponowanych przez pracodawców, udział pracodawców w egzaminach dyplomowych),

· rozwijanie wzajemnej współpracy,

· kreowanie warunków do wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady Pracodawców.

Na Uczelni działają również Biuro Karier i Punkt Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej. Prowadzone są bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego. Organizowane są również szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy.

W WSEiZ odbywają się również spotkania i wykłady przedstawicieli pracodawców, wybitnych praktyków biznesu, architektów, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom WSEiZ.

W ramach działań Biura Karier i Działu Jakości Nauczania i Badań WSEiZ prowadzona jest „Ankieta badania oczekiwań pracodawców”. Badanie ocenia poziom przygotowania absolwentów Uczelni do podjęcia pracy.

Co roku na Uczelni odbywają się Targi Pracy, w trakcie których można bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać oferty pracy, praktyk i staży, a także wysłuchać interesujących wykładów specjalistów, m.in. na takie tematy jak: procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych, czy architektonicznych oraz personal branding w social media.

Udostępnij wpis:

23 czerwca 2014