BEZPŁATNE szkolenie! Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Przypominamy o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu „Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, udział w szkoleniu pozwoli Państwu lepiej zrozumieć różnorodność postaw i dostosować swoje metody nauczania do potrzeb studentów. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting, przez trenera firmy My Business Academy Międzynarodowy Instytut Treningu Mentalnego.

Terminy do wyboru 07.11; 08.11; 9.11; 10.11.2023 (czas trwania szkolenia 6h dydaktycznych, 9:00 – 14:00).

Poniżej przedstawiamy krótki program szkolenia:

  1. a) Osoba z niepełnosprawnością:

–         definicja,

–         pojęcie normy i zaburzenia,

–         rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia obowiązujące normy prawne.

  1. b) Komunikacja savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością:

–         efektywna komunikacja z OzN: ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną,

–         właściwa postawa i zachowanie wobec różnych form niepełnosprawności,

–         wspieranie w aktywności, a nie wyręczanie OzN.

  1. c) Reagowanie na nietypowe zachowania:

–         granice własne i innych osób,

–         asertywność jako narzędzie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją,

–         omówienie postępowania na podstawie wybranych sytuacji trudnych zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu studenta jak i pracownikowi uczelni w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych deklaracja; karta uczestnikaoświadczenie na adres e-mail: marta.lis@wseiz.pl. Regulamin udziału we wsparciu.

Informacji na temat szkoleń udziela Marta Lis pod numerem telefonu 22 825 80 35 w. 148.

Udostępnij wpis:

31 października 2023