ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

IMG 7342

Pozostały już tylko dwa ostatnie wolne miejsca na bardzo atrakcyjne studia podyplomowe!

• NAJAKTUALNIEJSZA wiedza i praktyczne umiejętności, które pozwolą skutecznie i efektywnie realizować zadania nowoczesnego przedsiębiorstwa
• NAJNOWSZE koncepcje, trendy i instrument z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy
• Możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy NAUKI i TECHNIK służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami jej świadczenia
• Kierownikiem studium jest prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska – pierwsza z siedmiu osób w Polsce, której Centre for Registration of European Ergonomists (CREE) przyznała tytuł profesjonalny ERGONOMISTA EUROPEJSKI

Zarządzasz przedsiębiorstwem? Specjalizujesz się w problematyce BHP i kształtowania środowiska pracy? Wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organach nadzoru nad jej warunkami? Planujesz podjąć pracę w jednostkach badawczych projektujących i wdrażających rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka?

To idealne studia dla CIEBIE!

Szczegóły: www.wseiz.pl

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
rektorat@wseiz.pl

Udostępnij wpis:

18 listopada 2016