BADANIA WSEIZ NT. EKOZWYCZAJÓW POLAKÓW

BADANIA WSEIZ NT. EKOZWYCZAJÓW POLAKÓW

Polacy coraz chętniej segregują odpady i podejmują działania na rzecz środowiska, jednak w sferze budowania świadomości ekologicznej wciąż pozostaje wiele do zrobienia szczególnie wśród młodego pokolenia – wynika z badań przeprowadzonych wśród uczestników akcji „Pielęgnujemy Ekozwyczaje”. Badania przeprowadziła Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie na zlecenie sieci sklepów Biedronka.

Z badań WSEiZ wynika, że postawy ekologiczne prezentują najczęściej osoby z wykształceniem wyższym, powyżej 44 roku życia i żyjące w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Niepokojący jest fakt, że młodzi poniżej 24 lat często nie dostrzegają sensu sortowania odpadów. W ankietach przyznawali wręcz, że często nie chce im się pójść do dalej położonych pojemników na odpady.

– Trzeci rok z rzędu sieć Biedronka organizuje zbiórkę opakowań pod hasłem „Pielęgnujemy Ekozwyczaje”. Z satysfakcją obserwujemy wysoką frekwencję w trakcie naszych akcji, co potwierdza rosnącą świadomość ekologiczną Polaków. Postanowiliśmy zbadać, jakie motywy kierują uczestnikami akcji do zachowań proekologicznych. Wyniki badań będą dla nas cenną wskazówka, w jakim kierunku rozwijać nie tylko Pielęgnujemy Ekozwyczaje, ale także inne akcje proekologiczne, organizowane przez sieć Biedronka – mówi Sylwia Krzyżycka Dyrektor Działu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska Jeronimo Martins Polska.

– Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na konieczność szerszego docierania z edukacją ekologiczną do młodego pokolenia. To przede wszystkim od postawy młodych ludzi zależeć będzie stan środowiska naturalnego w przyszłości. Pozytywne jest to, że w proces podnoszenia świadomości ekologicznej włącza się coraz szersze grono polskich firm, czego przykładem jest wspólna akcja sieci Biedronka i Carlsberga Pielęgnujemy Ekozwyczaje. To dobry wzór do naśladowania dla innych – mówi doc. dr Piotr Mędrzycki, wykładowca na Wydziale Ekologii WSEiZ.

Jednym z najpopularniejszych zachowań ekologicznych w Polsce jest segregacja odpadów. Trzy czwarte ankietowanych przyznało, że stale segreguje odpady. Najczęściej segregowanym odpadem jest szkło, rzadziej natomiast segregujemy plastik i papier. Skłonność do segregowania odpadów jest uzależniona nie tylko od wieku, ale także wykształcenia i miejsca zamieszkania. Z badań wynika, że starsi, wykształceni, z dużych miast chętniej sortują plastik i szkło, a także częściej sortują inne odpady.

Respondenci pytani o bariery utrudniające sortowanie odpadów najczęściej wskazywali brak pojemników w odpowiedniej odległości od domu. Organizacja segregacji odpadów (rozmieszczenie pojemników i zasady segregacji) stwarza najmniej problemów w dużych miastach (150-500 tys. mieszkańców).

Segregacja nie jest oczywiście jedyną aktywnością proekologiczną Polaków. Stosujemy energooszczędne żarówki, używamy torby wielokrotnego użytku i oszczędzamy wodę. W badaniach praktykowanie innych zwyczajów ekologicznych zadeklarowało 2/3 respondentów.

I tutaj przodują starsi Polacy. Liczba zwyczajów jest znacznie powyżej średniej wśród osób w wieku 25-44 lata, a zdecydowanie poniżej średniej wśród osób najmłodszych i z najniższym wykształceniem. Znacznie więcej zwyczajów ekologicznych (poza segregację) kultywuje się w wielkich miastach.

Badanie zostało wykonane w dniach 22-23 czerwca br. w trakcie III edycji ogólnopolskiej akcji Pielęgnujemy Ekozwyczaje, zorganizowanej w 20 polskich miastach przez sieć sklepów Biedronka wspólnie z Carlsberg Polska. W badaniach wzięło udział ponad 3 tys. osób. Uczestnicy badania wypełniali ankietę z czterema pytaniami otwartymi w obecności ankietera. Wśród respondentów dominowały osoby biorące udział w akcji po raz pierwszy. Blisko jedna piąta ankietowanych po raz drugi uczestniczyła w akcji Pielęgnujemy Ekozwyczaje. Badania przeprowadzono w kilkunastu miastach różnej wielkości w całej Polsce, w ankiecie brali udział respondenci z różnych grup wiekowych, o różnym wykształceniu.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, posiada własną politykę środowiskowa, realizowaną m.in. poprzez system segregacji odpadów. Kładzie również nacisk na edukację ekologiczną i promocję postaw przyjaznych środowisku wśród swych pracowników i klientów. Biedronka uczestniczy w takich akcjach, jak Dzień Ziemi, projekt Pielęgnujemy Ekozwyczaje, czy projekt Eco dzień. Sieć Biedronka inwestuje także w budowę floty samochodowej przyjaznej środowisku. Realizuje także program budowy ekologicznych sklepów, wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania służące oszczędzaniu energii.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013