ARTYKUŁY WYKŁADOWCÓW WSEIZ W CZASOPIŚMIE „MAZOWSZE. STUDIA REGIONALNE”

ARTYKUŁY WYKŁADOWCÓW WSEIZ W CZASOPIŚMIE „MAZOWSZE. STUDIA REGIONALNE”

IMG 7342

W najnowszym, 27 numerze czasopisma „Mazowsze. Studia regionalne” wydawanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ukazało się dziewięć artykułów, z czego aż pięć jest autorstwa wykładowców WSEiZ.

W półroczniku ukazały się następujące artykuły wykładowców WSEiZ:

1. Jan Cetner „Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego

2. Lidia Ozimkowska i Jerzy Wojtatowicz „Adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Piekartach

3. Anna Plewka „Ślady przeszłości w starych wnętrzach – architektura mazowieckich wnętrz z drugiej połowy XX wieku

4. Tadeusz Wójcicki „Celowość budowy autostrady obwodowej Warszawy

5. Jakub Botwina „Nowe parki na terenach pokolejowych jako element szczególny w krajobrazie Berlina i Antwerpii”.

Cały numer dostępny jest online. Zachęcamy do lektury!

Czasopismo „Mazowsze. Studia regionalne” powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza.

Udostępnij wpis:

25 lutego 2019