ARCHITEKTURA BETONOWA - KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

ARCHITEKTURA BETONOWA - KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

IMG 7342

Architektura Betonowato akademicka nagroda na najlepszą pracę dyplomową roku organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Ten doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał aprobatę środowisk akademickich – świadczy o tym ilość nadsyłanych prac. Mogą wziąć w nim udział osoby, które w 2017 r. uzyskały stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny prac konkursowych dotyczą wartości architektonicznych projektu opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu.

„Ideą konkursu jest skierowanie uwagi na wynajdywanie właściwej relacji pomiędzy betonem a kształtem architektury” – czytamy na stronie Organizatorów.

Wszystkich magistrantów zachęcamy do udziału w XVIII edycji konkursu Architektura Betonowa. Laureaci mogą zdobyć trzy równoważne nagrody – 4000 zł dla dyplomanta i 1000 zł dla promotora (w sumie nagrodzonych zostaje 6 osób).

Terminy:

  • Do 25.09.2017 – przyjmowanie prac konkursowych razem z kartami zgłoszeniowymi, pok. 103 ZAMiK, budynek  Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (prace można również wysłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego)
  • 12.10.2017 – ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy w ramach Biennale Architektury Kraków 2017
  • 19.10.2017 – otwarcie wystawy w Galerii GIL
  • 14.11.2017 zwrot prac

Pytania można kierować na: tkozlow@pk.edu.pl. Więcej informacji znajdziecie na http://www.beton.arch.pk.edu.pl/

Karta uczestnika: http://www.beton.arch.pk.edu.pl/zgloszenia.htm

Udostępnij wpis:

28 czerwca 2017