ARCHITEKTURA – UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W UE

ARCHITEKTURA – UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W UE

IMG 7342

Bardzo miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania dołączyła do grona uczelni, których dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura będzie podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Oznacza to otwartą drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Dyplomy z zakresu Architektury z naszej Uczelni zostały włączone do załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Celem niniejszego dokumentu jest uelastycznienie rynków pracy, dalsza liberalizacja usług, zachęcanie do automatycznego uznawania kwalifikacji i uproszczenie procedur administracyjnych.

Więcej informacji o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych znajduje się w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Udostępnij wpis:

11 kwietnia 2016