ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - II STOPIEŃ W WSEIZ

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - II STOPIEŃ W WSEIZ

IMG 7342

Cechą szczególną studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ jest skoncentrowanie się na zagadnieniach dotyczących kształtowania krajobrazu miasta. Studia pozwolą studentom poszerzyć i udoskonalić kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych oraz systemów roślinnych w obiektach architektonicznych i ogrodów na powierzchniach architektonicznych.

Podczas studiów wiele uwagi poświęci się projektowaniu na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych. Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów będą stanowić realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury.

Jako magister inżynier architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, przestrzennych i społecznych projektowanych
  obszarów,
 • opracowywania projektów zagospodarowania obiektów i obszarów zdefiniowanych w planach zagospodarowania
  przestrzennego,
  w tym na terenach rekultywowanych i rewitalizowanych,
 • efektywnej pracy w zespole projektowym i współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie powstawania
  i użytkowania krajobraz,
 • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu,
 • odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,
 • skutecznej autoprezentacji oraz sprzedaży i wdrażania w praktyce
  efektów dokonań twórczych.

Więcej o kierunku:

Architektura Krajobrazu

Rekrutacja On-Line

Udostępnij wpis:

8 lutego 2021