ARCHITEKTURA II STOPNIA

ARCHITEKTURA II STOPNIA

IMG 7342

14 stycznia 2019 r. w WSEiZ ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia na kierunku Architektura. Zapisy prowadzimy na studia odbywające się w trybie sobotnio-niedzielnym (zajęcia prowadzone są w pełnym wymiarze godzin – tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie). Absolwent tego kierunku otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych oraz tytuł magistra inżyniera architekta. Aby zapisać się na studia niezbędne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Architektura, Architektura i Urbanistyka lub na kierunku równoważnym.

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem współczesnych wymagań technicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Studiując na kierunku Architektura zdobędziesz także wiedzę w zakresie historii, teorii architektury i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, ochrony zabytków oraz o prowadzeniu prac konserwatorskich.

Dyplom magistra inżyniera architekta niezbędny jest do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE.

W 2015 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska pozytywnie oceniły i zaakceptowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura. Oznacza to, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Tryb sobotnio-niedzielny prowadzonych zajęć jest atrakcyjny ze względu na możliwość połączenia pracy ze studiami. Duża część naszych studentów na kierunku Architektura II stopnia pracuje już w zawodzie.

Uzupełnij swoje wykształcenie i zapisz się na Architekturę II stopnia do WSEiZ!

Tutaj znajdziesz więcej informacji o kierunku.

Tutaj możesz zapisać się na studia online.

  

Udostępnij wpis:

15 stycznia 2019