ARCHITEKTURA - II STOPIEŃ

ARCHITEKTURA - II STOPIEŃ

IMG 7342


Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem współczesnych wymagań technicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej.

Kształtują umiejętności projektowania z uwzględnieniem uwarunkowań: artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych. Szczególnym przesłaniem w procesie nauczania jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiska życia.

Dyplom magistra inżyniera architekta jest niezbędny do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE. Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury znajdą zatrudnienie w istniejących pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki, administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracować mogą również przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Więcej o kierunku:

ARCHITEKTURA

Rekrutacja On-Line

Udostępnij wpis:

2 lutego 2021