PKA POZYTYWNIE OCENIŁA KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

PKA POZYTYWNIE OCENIŁA KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

IMG 7342

Pod koniec 2019 r. WSEiZ otrzymała uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące ocenianych w ubiegłym roku akademickim kierunków Architektura (pierwszy i drugi stopień studiów) oraz Budownictwo.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że PKA pozytywnie oceniła proces kształcenia zarówno na kierunku Architektura jak i Budownictwo.

Spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów oceny procesu kształcenia ocenę wyróżniającą, na obu kierunkach studiów, uzyskało kryterium dotyczące współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym! Pozostałe kryteria oceny tj.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskały ocenę w pełni.

Kolejna ocena programowa na kierunkach Architektura i Budownictwo planowana jest na rok akademicki 2025/2026.

Pod koniec ubiegłego roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniała także proces kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu. Na uchwałę w sprawie oceny programowej na tym kierunku jeszcze czekamy.

Udostępnij wpis:

8 stycznia 2020