STUDENCI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W JANOWCU

STUDENCI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W JANOWCU

IMG 7342

W dniach 2-6 lipca 2018 grupa studentów Koła Naukowego Architektury Krajobrazu z WSEiZ w ramach współpracy między Uczelnią a Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym przeprowadziła inwentaryzację drzewostanu w Janowcu (oddział Muzeum). Prowadzącym zespół studentów Architektury Krajobrazu był mgr inż. Jakub Botwina.

Jako główny cel założono inwentaryzację drzewostanu na wskazanym przez Muzeum fragmencie parku w otoczeniu zamku w Janowcu.

W ramach ćwiczeń terenowych studenci zinwentaryzowali 103 drzew na obszarze ok. 4,9 ha w oparciu o aktualną mapę zasadniczą. Prace podzielono na dwa etapy: pierwszy – terenowy (standardowe pomiary, określenie gatunku, odmiany, a także stanu zdrowotnego drzew oraz domiary terenowe w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych) oraz drugi – kameralny gdzie naniesiono wykonane pomiary na cyfrową mapę zasadniczą oraz sporządzono tabelę z zestawieniem zinwentaryzowanych drzew.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono i skorygowano istotne rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą a stanem istniejącym drzewostanu oraz wskazano na konieczność interwencji pielęgnacyjnej niektórych egzemplarzy.

Wyniki prac terenowych oraz kameralnych przedstawiono Dyrekcji Parku w formie drukowanej oraz cyfrowej.

Udostępnij wpis:

18 lipca 2018