AKCJA SZLACHETNA PACZKA 2015 w WSEiZ

AKCJA SZLACHETNA PACZKA 2015 w WSEiZ

IMG 7342

Samorząd Studencki oraz Władze WSEiZ, serdecznie zapraszają całą społeczność akademicką naszej Uczelni do wzięcia udziału w akcji Szlachetna Paczka 2015.

Każdy z Nas może uczestniczyć w zbiórce zorganizowanej przez Samorząd Studencki ‪WSEiZ‬ i wspomóc wybraną przez Studentów rodzinę na dwa sposoby.

  1. Udzielając wytypowanej rodzinie wsparcia finansowego. Puszki na datki znajdują się w siedzibie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, w Rektoracie (pok. nr 2, parter) oraz w szatni (pod okiem Panów Ochroniarzy).
  2. Przekazując konkretne produkty, których listę wraz z opisem rodziny, której pomagamy znajdziecie Panstwo w tym załączniku.

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.
Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie.
SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.
Tylko w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków!

Więcej o akcji Szlachetna Paczka zajdą Państwo na stronie szlachetnapaczka.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI!

Udostępnij wpis:

3 grudnia 2015