AKADEMIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ – NOWE STUDIA PODYPLOMOWE W WSEiZ

AKADEMIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ – NOWE STUDIA PODYPLOMOWE W WSEiZ

IMG 7342

Od października tego roku Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie oferuje nowy kierunek studiów podyplomowych – Akademia Zarządzania Kulturą, który jest adresowany do osób kierujących instytucjami kultury (oraz tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w tym aspekcie). Studia kierowane są do pracowników trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Nasze studia wyróżnia praktyczny charakter. Słuchacze będą mieli okazję uczyć się od praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży zarządzania kulturą oraz w mentoringu. W ramach zajęć przewidujemy między innymi: wideokonferencje z dyrektorami polskich i europejskich muzeów i instytucji kultury, zajęcia prowadzone w konkretnej instytucji, indywidualne sesje z mentorem. Absolwent studiów otrzyma certyfikat EMCC.

2-semestralne studia Akademia Zarządzania Kulturą są skierowane do:

  • dyrektorów, kierowników pracujących w administracji publicznej i odpowiadających za obszar kultury,
  • osób zarządzających i pracujących w samorządach, urzędach gminy i miast, starostwach powiatowych oraz w urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, które zajmują się obszarem kultury, zagospodarowania przestrzennego, strategii i rozwoju,
  • dyrektorów, kierowników i osób pracujących w instytucjach kultury, muzeach, domach kultury, bibliotekach, klubach oraz pozostałych organizacjach związanych z kulturą,
  • właścicieli i kierowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych działających na rzecz rozwoju kultury oraz społeczeństwa,
  • absolwentów studiów pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni menadżerowie i praktycy kierujący instytucjami kultury: Barbara Werner – wykładowca i menedżer, historyk sztuki i sztuki ogrodowej, ekspert w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz ochrony krajobrazu; Elżbieta Ofat – strateg, menedżer i mentor z ponad 15-letnim doświadczeniem, pracownik Muzeum Łazienki Królewskie; Evgenia Novikova – menedżer rozwoju zawodowego, coach; Katarzyna Syrówka – trener biznesu, szkoleniowiec, mentor; Aneta Waszkieiwcz – doktor nauk ekonomicznych, pracownik SGH w Warszawie. Sylwetki wykładowców dostępne są tutaj.

Studia trwają 2 semestry. Planowany termin rozpoczęcia studiów: 19 października 2018.

Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
rektorat@wseiz.pl

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Udostępnij wpis:

13 czerwca 2018