ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

IMG 7342

7 lipca 2018 grupa słuchaczy studiów podyplomowych Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy realizowanych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ zakończyło studia, zdając egzamin i składając pracę końcową.

Absolwenci w toku studiów otrzymali kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2468).

Więcej informacji na temat 2-semestralnych studiów podyplomowych Ergonomia, bezpieczeństwo i higienia pracy znajduje się tutaj.

Zapisy na semestr zimowy trwają!

  

Udostępnij wpis:

3 sierpnia 2018