Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem nowego europejskiego Bauhausu”, które odbędą się 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki. Ekspertem webinaru będzie Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

OTWÓRZ FORMULARZ REJETRACYJNY

Budowa budynków energooszczędnych oraz przyspieszona termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jej bezpośrednim efektem jest zapewnienie komfortu cieplnego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz czystsze powietrze, co przekłada się na poprawę jakości życia w danym miejscu. Jest to także istotny czynnik ograniczania ryzyka ubóstwa energetycznego. Inwestycje w obszarze efektywności energetycznej budynków mają duży potencjał, by łagodzić spowolnienie notowane przez sektor budownictwa wywołane pandemią COVID-19.
60-minutowy warsztat online będzie składać się z wykładu oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. W efekcie warsztatu wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

O Prowadzącym:

Szymon Liszka – absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE, która zajmuje się problematyką energetyczną w szczególności zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi zrównoważonej gospodarki energetycznej.

Ekspert w dziedzinie polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań. Szymon Liszka jest również prezesem Ogólnokrajowego Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA).

Udostępnij wpis:

8 czerwca 2021