Rekrutacja na studia

Rekrutacja

Chcemy zapewnić bezpieczną i komfortową obsługę oraz zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem podczas zapisu na studia. W związku z tym prosimy – stosuj się do poniższych zasad i ogranicz wizyty w Uczelni do niezbędnego minimum!

PAMIĘTAJ!
Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEiZ!

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku

Rekrutacja w WSEiZ krok po kroku
1

Rejestracja online

Wypełnij on-line kwestionariusz WSEiZ

2

Umówienie wizyty

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia w WSEiZ umów telefonicznie wizytę w Rektoracie 22 825 80 34 lub 35. Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie (godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej).

3

Opłaty

Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe wskazane w rekrutacji on-line. W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko, adres i nazwę kierunku, na który aplikujesz. Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

4

Złóż dokumenty

W Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu znajdziesz poniżej) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią),
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
  • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na jasnym tle (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji,
5

Podpisanie umowy

Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia.

6

Gratulacje, jesteś wpisany na listę studentów w WSEiZ!

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

Chcesz się przenieść z innej uczelni?

Kontakt

Kontakt

Informacje o zasadach rekrutacji udzielane są w Rektoracie:

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: nieczynne

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!