Oferta w języku angielskim

Oferta w języku angielskim

Studia w języku angielskim na Wydziale Architektury

Z myślą o studentach, którzy chcą studiować w języku angielskim w roku akademickim 23/24 na Wydziale Architektury zapraszamy na kierunki:

  • Architektura (studia I stopnia),
  • Budownictwo (studia I i II stopnia).

Studia w języku angielskim na Wydziale Inżynierii i Zarządzania

Z myślą o studentach, którzy chcą studiować w języku angielskim w roku akademickim 23/24 na Wydziale Inżynierii i Zarządzania zapraszamy na kierunki:

  • Informatyka,
  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I stopnia),
  • Zarządzanie (studia I stopnia oraz na studia II stopnia),