Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Hotelarstwo

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Hotelarstwo w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ HOTELARSTWO?
Jeśli jesteś osobą zainteresowaną turystyką od strony organizacyjnej i chcesz w przyszłości prowadzić obiekt noclegowy oraz odnosić w tej branży sukcesy, to specjalność Hotelarstwo spełni Twoje oczekiwania.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Jako absolwent zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • organizacji usług hotelarskich – noclegowych oraz uzupełniających, w tym gastronomii hotelowej,
  • ekonomii, finansów oraz prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • znajomość zasad skutecznego zarządzania obiektem noclegowym.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Specjalność Hotelarstwo przygotuje Cię do wykonywania zadań menedżerskich w szeroko rozumianych usługach hotelarskich, od kwater prywatnych po wielkie sieci hotelowe, a także prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Jako student Hotelarstwa poznasz specyfikę działalności w tej branży, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracy z biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Organizacja pracy w hotelarstwie

Podstawy gastronomii

Podstawy turystyki

Towaroznawstwo żywności

Podstawy hotelarstwa

Ekonomika hotelarstwa

Infrastruktura hotelarska

Międzynarodowe rozliczenia finansowe

Obsługa gościa hotelowego

Seminarium dyplomowe

Marketing usług

Obsługa konsumenta

Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski

Matematyka

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Psychologia

Logistyka

Badania marketingowe

Nauka o organizacji

Podstawy finansów i bankowości

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Statystyka

Prawo gospodarcze

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami

Analiza rynku

Bazy danych

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi