Inżynieria usług gastronomicznych

Inżynieria usług

Specjalność

Studia II stopnia

Specjalność Inżynieria usług gastronomicznych w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH?
Jeśli chcesz otworzyć swój własny lokal gastronomiczny lub zarządzać tego typu działalnością, to dzięki studiom w WSEiZ będziesz doskonale przygotowany merytorycznie przed podjęciem pierwszych wyzwań.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Jako student będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
  • wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
  • stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Inżynieria usług gastronomicznych to specjalność, na której poznasz techniczną stronę gastronomii. Nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość tych zagadnień pozwoli efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są dania najwyższej jakości. Przyczyni się także do obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Przechowywanie i transport żywności

Nowe produkty żywnościowe

Technologie grzewcze

Technologie mechaniczne

Język angielski specjalistyczny

System informacyjny w przedsiębiorstwie

Seminarium dyplomowe

Narzędzia informatyczne w gastronomii

Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych

Ergonomia i bhp w gastronomii

Marketing strategiczny

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn

Organizacja procesów produkcyjnych

Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej

Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji

Praca przejściowa

Projektowanie realizacyjne

Statystyka matematyczna

Zarządzanie procesami innowacyjnymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie wiedzą

Prognozowanie i symulacja

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Zarządzanie strategiczne

Ochrona własności intelektualnej

Zintegrowane systemy zarządzania

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Rachunek kosztów

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne

Fizyka

Technologie bioenergetyczne

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia