Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność BHP w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ BHP?
Jeśli interesują Cię zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a do tego poszukujesz wiedzy do wykonywania praktycznego zawodu, to BHP jest specjalnością dla Ciebie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
W czasie studiów otrzymasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dodatkowo umożliwimy Ci przygotowanie się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty CREE. Masz również możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego” oraz „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Studia na specjalności BHP pozwolą Ci poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna

Fizjologia pracy i higiena przemysłowa

Prawna ochrona pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizacja i metody pracy służb BHP

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy

Psychologia pracy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

Ekologia

Język angielski

Matematyka

Materiałoznawstwo

Mikroekonomia

Podstawy zarządzania

Logistyka

Makroekonomia

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Wytrzymałość materiałów

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Fizyka

Grafika inżynierska

Statystyka

Bazy danych

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Badania operacyjne

Metrologia

Sieci komputerowe i techniki internetowe

Zarządzanie środowiskowe

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Praktyka zawodowa

Programowanie komputerów

Rachunek kosztów

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne