Logistyka
przedsiębiorstwa

Logistyka przedsiębiorstwa

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Logistyka przedsiębiorstwa w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA?
Stworzyliśmy tę specjalność z myślą o osobach zainteresowanych logistycznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw różnego typu. Jeśli lubisz planować i kierować, jesteś dobrym organizatorem i chcesz przekuć te cechy w ciekawe studia, a następnie życie zawodowe, to specjalność Logistyka powstała dla Ciebie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Na specjalności Logistyka przedsiębiorstwa poszerzysz wiedzę na temat procesów i urządzeń logistycznych oraz pojazdów, w tym pojazdów samochodowych, stosowanych w procesie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji towarów. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie dobrze przygotowany do wykonywania zadań z zakresu zarządzania transportem i magazynowania.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Jak absolwent specjalności Logistyka znajdziesz zatrudnienie w firmach logistycznych, transportowych, ale również przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, które dysponują dużymi flotami własnych pojazdów.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Budowa pojazdów

Eksploatacja samochodów

Rodzaje i środki transportu

Ekonomika usług logistycznych

Elektrotechnika i elektronika

Logistyka w ujęciu produktowym

Opakowania w logistyce

Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów

Spedycja i transport międzynarodowy

Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

Ekologia

Język angielski

Matematyka

Materiałoznawstwo

Mikroekonomia

Podstawy zarządzania

Logistyka

Makroekonomia

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Wytrzymałość materiałów

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Fizyka

Grafika inżynierska

Statystyka

Bazy danych

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Badania operacyjne

Metrologia

Sieci komputerowe i techniki internetowe

Systemy CAx

Zarządzanie środowiskowe

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Praktyka zawodowa

Programowanie komputerów

Rachunek kosztów

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne