Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów

Diagnostyka i Eksploatacja

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność diagnostyka i eksploatacja samochodów w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Diagnostyka i eksploatacja

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA I EKSPLOATACJA SAMOCHODÓW?
Jeśli jesteś osobą, którą fascynuje motoryzacja i chcesz dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki samochodów, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym, to ta specjalność powstałą z myślą o Tobie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Po ukończeniu specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów zostaniesz specjalistą z zakresu:

  • wdrażania i stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów,
  • analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Dzięki nowoczesnym narzędziom nauki w WSEiZ poznasz najnowsze techniki diagnostyczne, co pozwoli Ci wejść na rynek pracy z praktycznym doświadczeniem. Dzięki temu będziesz również realizował cele związane z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, zaplecza serwisowego czy infrastruktury komunikacyjnej.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Budowa pojazdów

Diagnostyka samochodów

Eksploatacja samochodów

Ekonomika usług logistycznych

Elektrotechnika i elektronika

Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów

Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

Ekologia

Język angielski

Matematyka

Materiałoznawstwo

Mikroekonomia

Podstawy zarządzania

Logistyka

Makroekonomia

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Wytrzymałość materiałów

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Fizyka

Grafika inżynierska

Statystyka

Bazy danych

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Badania operacyjne

Metrologia

Sieci komputerowe i techniki internetowe

Systemy CAx

Zarządzanie środowiskowe

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Praktyka zawodowa

Programowanie komputerów

Rachunek kosztów

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne