Projektowanie wnętrz
i przestrzeni otwartych

Projektowanie wnętrz

Specjalność

Studia II stopnia

Partnerzy merytoryczni:

Specjalność Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Specjalność Projektowanie

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU

  • harmonijnego wiązania aspektów architektonicznych i krajobrazowych,
  • przygotowania do opracowywania projektów wnętrz, w tym z zastosowaniem form i struktur roślinnych
  • specyfiki potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z tradycji i odmienności kulturowej,
  • praktycznych umiejętności uwzględniania tych czynników na etapie kreowania koncepcji i realizacji projektu.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Jak absolwent będziesz przygotowany również do krytycznej analizy i rozważnego uwzględniania we własnych koncepcjach nowych zjawisk społecznych, w tym trendów kulturowych oraz cywilizacyjnych.

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH?
Stworzyliśmy tę specjalność dla osób, których zainteresowania łączą się ze sztuką, naukami plastycznymi, ale jednocześnie są nakierowane na praktyczne wykorzystania swoich umiejętności. Jeśli ważna dla Ciebie jest funkcjonalna harmonia w planowaniu przestrzennym, to ta specjalność powstała z myślą o Tobie.

Przedmioty

Przedmioty

Plan 1,5-letnich studiów II stopnia (MAGISTERSKICH) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH (przedmioty do wyboru)

Projektowanie wnętrz miejskich

Projektowanie wnętrz w kontekście kulturowym

Projektowanie wnętrz otwartych

Projektowanie zieleni we wnętrzach

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe dla kierunku Architektura Wnętrz

Sztuka współczesna

Historia architektury wnętrz i mebli

Rysunek i malarstwo lub Rzeźba (do wyboru)

Grafika prezentacyjna

Nowe media w architekturze

Komunikacja wizualna

Język angielski

Projektowanie architektury wnętrz

Projektowanie przestrzeni wystawienniczych

Mebel we wnętrzu architektonicznym

Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz i wystawiennictwie

Projektowanie architektury wnętrz wspomagane komputerem

Skuteczna komunikacja i portfolio

Seminarium magisterskie

Zarządzanie produktem

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki