Projektowanie scenograficzne

Projektowanie scenograficzne

Specjalność

Studia II stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Projektowanie scenograficzne w WSEiZ w Warszawie

Projektowanie scenograficzne

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU

Stworzyliśmy specjalność Projektowanie scenograficzne dla studentów, którzy chcą być częścią najszybciej rozwijającego się sektora usług projektowych. Jako absolwent WSEiZ zdobędziesz: 

  • praktyczne umiejętności opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych zarówno w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych (wnętrza ekspozycyjne, handlowe, itp.), jak i otwartych (miejsca rekreacji, miejsca komunikacyjne, reprezentacyjne, otwarte obiekty sportowe),
  • wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania i realizowania scenografii o charakterze artystycznym i naukowym na potrzeby produkcji telewizyjnej i reklamy oraz spektakli na potrzeby teatrów i instytucji kultury.

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE SCENOGRAFICZNE?
Jeśli jesteś osobą, której pasją jest szeroko rozumiana scena, a do tego masz zmysł artystyczny i chcesz uczestniczyć w tworzeniu projektów wystaw i produkcji, to Projektowanie scenograficzne jest specjalnością dla Ciebie.

Przedmioty

Przedmioty

Przedmioty dla Specjalności Projektowanie Scenograficzne (przedmioty do wyboru)

Architektura wystaw artystycznych

Scenografia audycji telewizyjnych i imprez komercyjnych

Scenografia widowisk scenicznych i artystycznych

Architektura wystaw targowych

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe dla kierunku architektura wnętrz

Sztuka współczesna

Historia architektury wnętrz i mebli

Rysunek i malarstwo lub Rzeźba (do wyboru)

Grafika prezentacyjna

Nowe media w architekturze

Komunikacja wizualna

Język angielski

Projektowanie architektury wnętrz

Projektowanie przestrzeni wystawienniczych

Mebel we wnętrzu architektonicznym

Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz i wystawiennictwie

Projektowanie architektury wnętrz wspomagane komputerem

Skuteczna komunikacja i portfolio

Seminarium magisterskie

Zarządzanie produktem

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki