Projektowanie mebla

Projektowanie

Specjalność

Studia I stopnia

Partnerzy kierunku:

METRO FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

JFM FURNITURE

STUDIO MEBLI Michał Franiak

Projektowanie mebla w WSEiZ w Warszawie

Projektowanie

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Projektowanie mebla to działalność twórcza, której celem jest projektowanie:

  • jednostkowych sprzętów,
  • zestawów sprzętów,
  • typoszeregów,

czyli elementów służących wyposażeniu przestrzeni architektonicznej wnętrz. Specjalność obejmuje zarówno aspekty plastyczne, jak i techniczne całego procesu – od projektu po jego wykonanie. Dokładną listę przedmiotów znajdziesz w tym miejscu.

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE MEBLA W WSEiZ?

DLA KOGO

Jeśli pasjonuje Cię sztuka i jednocześnie jesteś zainteresowany architekturą wnętrz oraz procesami, dzięki którym powstają meble i inne sprzęty codziennego użytku, to specjalność Projektowanie Mebla jest dla Ciebie.

NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

Dzięki zajęciom w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

  • poznasz cały proces powstawania mebla, który sam zaprojektujesz,
  • zrozumiesz dogłębnie architekturę każdego przedmiotu – od kształtu, przez mechanikę, po naturę czynników wizualnych,
  • będziesz kreował meble, sprzęty i małe formy architektoniczne według zasady od szczegółu do ogółu, czyli odwrotnie, niż w ramach architektury wnętrz,
  • dzięki partnerstwu WSEiZ z firmami projektującymi meble spotkasz się z profesjonalistami, którzy przedstawią praktyczne aspekty zawodu.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Opracowanie techniczne

Konserwacja mebla

Projektowanie mebla

Sprzętarstwo

Propedeutyka projektowania wnętrz

Wizualizacje 3D

Mebel historyczny

Drobna forma

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 - LICENCJACKI

Historia architektury i sztuki ogrodowej

Teoria architektury

Liternictwo

Ekonomika budownictwa

Architektura współczesna / Contemporary architecture

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Ekonomika procesu inwestycyjnego

Konserwacja i rewaloryzacja zabytków / Conservation of Architectural Monuments and Revalorisation

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI

Wytrzymałość materiałów

Konstrukcje betonowe

Podstawy urbanistyki

Konstrukcje metalowe

Organizacja procesu inwestycyjnego

Instalacje budowlane

Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Podstawowe programy graficzne dla architektów wnętrz

Ochrona własności intelektualnej

Etnografia

Prawo gospodarcze

Geometria wykreślna

Historia sztuki

Oświetlenie

Ergonomia

Projektowanie architektoniczne

Budownictwo ogólne

Konstrukcje budowlane

Rzeźba

Rysunek i malarstwo

Projektowanie w programie AutoCAD

Podstawy fotografii

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania wnętrz

Podstawy projektowania mebla

Podstawy projektowania wystaw

Kompozycja brył i płaszczyzn

Komunikacja i techniki prezentacji

Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz – wprowadzenie

Seminarium dyplomowe

Podobne specjalności

Podobne specjalności