Zarządzanie Transportem i Logistyką

Zarządzanie Transportem

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (319 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie Transportem i Logistyką:

Do kogo skierowane

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie oraz zagadnieniami rozwoju rozwiązań logistycznych w organizacji.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zarządzanie Transportem i Logistyką - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasi wykładowcy to praktycy i teoretycy z szerokim doświadczeniem naukowy w zakresie wiedzy i wdrażania rozwiązań transportowych i logistycznych we współczesnej gospodarce.

Podczas studiów otrzymasz wiedzę z zasad organizacji transportu samochodowego, lotniczego i intermodalnego. Rozwiniesz kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania transportem w związku z procesem globalizacji gospodarki oraz wykorzystania położenia naszego kraju w europejskiej sieci transportowej, sprzyjającej rozwojowi usług transportu tranzytowego. Jednocześnie zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na wdrażanie udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki w codziennej pracy.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę na temat środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,

rozwiniesz umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,

poznasz i udoskonalisz kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych,

dowiesz się jak zarządzać łańcuchem dostaw.

Program studiów

Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów

Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych

Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów

Organizacja magazynów i centrów logistycznych

Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych

Język angielski specjalistyczny

Prognozowanie i symulacja

Organizacja transportu lotniczego

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Zarządzanie strategiczne

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja transportu intermodalnego

Infrastruktura logistyki

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

Zintegrowane systemy zarządzania

Organizacja przewozów kolejowych

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Orgazizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.


Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia

Zakończenie studiów:

Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.