Inżynieria Usług Gastronomicznych

Inżynieria usług

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (254 godziny)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Inżynieria Usług Gastronomicznych:

Studia kierujemy do osób zainteresowanych problemami zarządzania i organizacji w sektorze usług gastronomicznych.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Inżynieria Usług Gastronomicznych - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Nasz program nauczania pozwala na zdobycie umiejętności ergonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości tak, aby zminimalizować straty i koszty produkcji.

Dajemy dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu technologii przygotowywania potraw oraz technicznej strony gastronomii, w tym m.in.: chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę i umiejętności projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,

opanujesz umiejętności wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,

rozwiniesz umiejętności zastosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,

zdobędziesz wiedzę i udoskonalisz kompetencje w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Program studiów

Przechowywanie i transport żywności

Nowe produkty żywnościowe

Technologie grzewcze

Technologie mechaniczne

Język angielski specjalistyczny

Narzędzia informatyczne

Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Zarządzanie strategiczne

Ochrona własności intelektualnej

Ergonomia i bhp w gastronomii

Marketing strategiczny

System informacyjny w przedsiębiorstwie.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy)

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×1800 zł

Kadra dydaktyczna

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.