Symbol 2020

Symbol 2020

Nagroda

Szczegóły

Szczegóły

Dzięki intensywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym, monitorowaniu oczekiwań pracodawców i zawodowych losów absolwentów Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 25 lat wiedzie prym wśród uczelni odpowiadających na potrzeby studenta. Właśnie dlatego zostaliśmy laureatami prestiżowej nagrody Symbol 2020.