Kurs praktyczny zarządzanie sieciami wod-kan i finansowanie inwestycji

Kurs praktyczny

Partnerem strategicznym kursu jest

Saint-Gobain PAM

O kursie

O kursie

Kierownik kursu:

prof. dr hab. Marek Gromiec

Kurs skierowany jest do:

osób odpowiedzialnych za aspekty techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Program zajęć obejmuje zagadnienia:

  • Ryzyka dotyczące transportu wody i ścieków.
  • Materiały stosowane w sieciach wod-kan, przykłady zastosowań.
  • Automatyzacja obliczeń przewodów.
  • Ekonomika procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.
  • Źródła finansowania inwestycji.

Prowadzący:

wykładowcy z WSEiZ, PW, SGGW, PGW Wody Polskie, NFOŚiGW

Termin:

21 kwietnia br.

Cena kursu:

500 zł. Koszt obejmuje: udział w kursie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe, obiad i uroczyste zakończenie kursu.

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008, tytułem kurs wod-kan.

Informacje i zapisy:

Dorota Pastuszka Dziekanat Inżynierii i Zadządzania WSEiZ, ul. Olszewska 12, (II piętro, pokój 24) tel. 22 825 17 31; 22 825 63 21; e-mail: wod-kan@wseiz.pl

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty
  • Formularz zgłoszeniowy wypełnij on-line
  • Dowód wpłaty do wglądu

 

UWAGA

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty.

Patronat medialny: