Intensywny kurs: mapping 3D

Mapping 3D

O kursie

O kursie

Kurs skierowany jest do:

 • Studentów i praktyków architektury, architektury krajobrazu, budownictwa pragnących poznać nowe techniki wizualizacji 3D
 • Wszystkich entuzjastów wykorzystywania technik multimedialnych do kreacji wielkoformatowych obrazów (widowisk) przestrzennych na budynkach i innych obiektach architektonicznych;
 • Osób zainteresowanych sztuką światła i wykorzystaniem nowatorskich technik multimedialnych w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych iluminacji architektonicznych.

Cel kursu

 • Zapoznanie uczestników z mało znaną w Polsce techniką mappingu, czyli sztuką trójwymiarowej iluminacji obiektów;
 • Pokazanie związków mappingu z architekturą jako sposobu tworzenia atrakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury oraz granic wykorzystania tej techniki do popularyzacji architektury i zastosowań komercyjnych;
 • Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki mappingu 3D (stworzenie modelu, przygotowanie oraz wyświetlenie animacji na obiekcie);
 • Zdobycie nowych umiejętności graficzno-animacyjnych, które pozwala uczestnikom na uczestnictwo w dalszych projektach i konkursach.

Tematyka zajęć

Zajęcia zostaną podzielone na cześć teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej planowany są następujące zagadnienia:

 • przegląd założeń oraz najciekawszych przykładów projekcji mappingu;
 • omówienie kolejnych etapów przygotowania projektu (od scenariusza i wyboru zaplecza technicznego, do wyświetlenia gotowej animacji na obiektach);
 • przegląd technik oraz programów służących do przygotowania animacji;
 • wprowadzenie do interaktywnych metod projekcji.

W części praktycznej, studenci w poszczególnych grupach projektowych realizują projekt stworzenia projekcji multimedialnej na wybranym obiekcie (bryły geometryczne lub makieta architektoniczna). Planowane jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami tworzenia animacji mappingowej, zakończone wyświetleniem prac uczestników oraz rejestracją poszczególnych projektów. Na koniec przewidziane jest krótkie wprowadzenie do interaktywnych metod sterowania projekcjami mappingowymi.

Ramowy program zajęć

 • Część teoretyczna (12h)
  • Wprowadzenie teoretyczne (historia projekcji wielkoformatowych, najciekawsze przykłady, rodzaje projekcji);
  • Etapy pracy nad projektem mappingu (budżet, scenariusz, scenopis, animacja, projektory);
  • Hardware (projektory, omówienie etapów technicznych przygotowania projekcji);
  • Software (przegląd i omówienie oprogramowania służącego do przygotowania animacji);
  • Interakcja (przegląd i omówienie najpopularniejszych interfejsów).
 • Część praktyczna (20h)
  • Przygotowanie projektów(podział na grupy projektowe),
  • Stworzenie maski mapowanego obiektu (przygotowanie zaplecza technicznego do dalszej pracy nad animacją),
  • Praca nad animacjami (planowane poznanie interfejsu oraz podstawowych funkcji w programie After Effects wraz z pluginami) ,
  • Montaż i udźwiękowienie projektów (przygotowanie projektu w programie Adobe Premiere),
  • Rejestracja i wprowadzenie elementu interaktywnego (sterowanie projekcją poprzez proste elementy interaktywne).

Organizacja zajęć:

Liczba godzin: 32 godziny lekcyjne
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy, w godz. 17.00–20.00.
Miejsce zajęć: ul. Rejtana 16, sala 32.

Prowadzący

Błażej Krajczewski – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Akademii Filmu Telewizji oraz produkcji mediów cyfrowych PWSFTViT w Łodzi. Od wielu lat związany ze sceną VJ-ską oraz audiowizualną. Pasjonat eksperymentów z interakcją oraz cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Twórca animacji do wielu projektów powiązanych z techniką mappingu 3D, w różnych skalach (od modeli do budynków) oraz przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych.

Link do realizacji mappingowych Błażeja Krajczewskiego: YouTube

Termin rozpoczęcia kursu:

X/XI 2021 r.

Cena kursu:

900 PLN
Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35.

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 15 uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty w celu podpisania umowy (w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym)
 • Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)

Wymagania sprzętowe:

Komputer z systemem Windows 7 lub wyższym lub Mac OSX (min. 10.7.4), minimum 2GB RAM (zalecane 4GB lub wyżej), minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku.

Wymagania wobec uczestników:

Przynajmniej podstawowa znajomość standardowych programów graficznych.

Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zainstalowania na swoim laptopie wskazanego przez prowadzącego oprogramowania, aby w pełni korzystać z uczestnictwa w zajęciach. Ponosi on przy tym pełną odpowiedzialność za legalność zainstalowanego oprogramowania.

Lista oprogramowania przewidzianego do użycia w trakcie zajęć została podana poniżej. Wszystkie programy działają zarówno w środowiskach Windows, jak i Mac OSX.

 • Adobe After Effects CS6 lub CC (trzydziestodniowa wersja próbna)
 • Adobe Premiere Pro CS6 lub CC (trzydziestodniowa wersja próbna)
 • dodatkowe pluginy do programu After Effects na licencjach trial/ freeware

Pełna lista programów wymaganych do zainstalowania, zostanie podana studentom po zapisaniu się na kurs. Prowadzący zajęcia zorganizuje dodatkowy dyżur dla uczestników, przed rozpoczęciem części praktycznej, w celu pomocy przy ewentualnych problemach z instalacją oprogramowania.

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za użycie oprogramowania w sposób naruszający prawa autorskie.

STUDENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 10% ZNIŻKI!!!

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.