Modele Dziennikarstwa we Współczesnym Świecie

Modele Dziennikarstwa we Współczesnym Świecie

Kraków, 16-17 kwietnia 2013 r.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4(kampus UJ)

Na konferencję zapraszają:

 • Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • „Naukowy Przegląd Dziennikarski”
 • Towarzystwo Studiów Dziennikarskich

Problematyka

Organizatorom zależy na rozważeniu następujących kwestii:

 • Jakie wzorce dziennikarstwa są stosowane przez współczesnych dziennikarzy w Polsce i na świecie; jak piszą, mówią o otaczającej ich rzeczywistości i jak pokazują ją w mediach?
 • Czy można mówić o dziennikarstwie rzetelnym czy wyłącznie szukającym sensacji; czy dziennikarze pokazują świat taki, jaki on jest i jak wygląda, czy raczej taki, jakiego oczekują odbiorcy?
 • Czy dziennikarz to usługodawca, nastawiony na klienta?
 • Czy współcześni dziennikarze poddają się masie, która narzuca złe obyczaje i zachowania, czy raczej się przed tłumem bronią i jakie są tego efekty?
 • Czy dziennikarstwo to obiektywne pokazywanie zdarzeń i ich właściwa interpretacja; czy dziennikarz to osoba na tyle wykształcona, że potrafi precyzyjnie – jak naukowiec – formułować myśli, zbadane zjawisko zrozumieć, a potem opowiedzieć o nim; czy dziennikarz jest rzecznikiem słabszych i pokrzywdzonych?
 • Czy jest jeszcze w mediach miejsce dla dziennikarstwa literackiego, którym liczą się walory estetyczne, wyszukany styl, forma?

Udział w konferencji

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem referatu (150-200 słów) prosimy przesyłać do 31 stycznia 2013 roku na adres internetowy dr Katarzyny Bernat: katarzyna.bernat@wp.pl

Informacja zwrotna dla autorów zaakceptowanych zgłoszeń zostanie przesłana do 14 lutego 2013 roku.

Tekst referatu przeznaczony do publikacji i przesłany do 30 maja 2013 roku nie powinien przekraczać objętości 20 tys. znaków ze spacjami. Wymogi redakcyjne zostaną podane na stronie internetowej konferencji.

Przewidywane rozpoczęcie konferencji we wtorek 16 kwietnia 2013 roku o godz. 14, przewidywane zakończenie we środę 17 kwietnia około godz. 14.

Plakat konferencji – pobierz

W imieniu organizatorów:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
prof. UR dr hab. Wojciech Furman

sekretarze konferencji:
dr Katarzyna Bernat
dr Krzysztof Groń