Międzynarodowa Naukowa Konferencja Okrągłego Stołu 2013

Międzynarodowa Naukowa Konferencja Okrągłego Stołu 2013

(International Scientific Round Table Conference)

EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
(Ecological Problems of XXI Century – Environmental Resources Management )

Warszawa, 16 listopada 2012 r.