Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

nt. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
zapraszają: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

21-22 września 2011 w Paprotni k. Sochaczewa

Tematyka konferencji

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

 • miasto jako miejsce produkcji przemysłowej,
 • organizacja i inżynieria produkcji,
 • transport i komunikacja miejska,
 • ergonomia i bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej,
 • informatyzacja infrastruktury miejskiej,
 • nowe technologie w życiu miast.

ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

 • miasto jako miejsce do inwestowania,
 • nowoczesne formy zarządzania zasobami miast,
 • finansowanie rozwoju miast,
 • marketing miast,
 • turystyka w zrównoważonym rozwoju miast.

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE, URBANISTYCZNE I SPOŁECZNE

 • miasto jako miejsce zamieszkania,
 • współczesne zjawiska urbanizacyjne,
 • przyroda i bioróżnorodność terenów miejskich,
 • monitoring środowiska miejskiego,
 • miejska infrastruktura środowiskowa,
 • zdrowie mieszkańców miast,
 • sport i kultura fizyczna w przestrzeni miejskiej.

Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Misiak

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska

Sekretarz: dr inż. Jan Cetner

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Vitaly V. Dudnik
 • dr hab. inż. Ewa Górska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
 • dr hab. inż. Marian Jeż

 • dr n. ek. inż. arch. Adam Kowalewski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
 • prof. dr hab. Alicja Kusińska
 • prof. dr hab. Bohdan Macukow
 • dr Piotr Mędrzycki
 • prof. dr hab. inż. Evgenij L. Mediokritski
 • prof. dr hab. Rafał Miłaszewski
 • prof. dr hab. Tadeusz Obrębski
 • prof. dr hab. inż. Janusz  Pala
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska
 • prof. dr hab. inż. arch. Witold  Andrzej  Werner
 • dr hab. Ryszard Żuber

Sekretariat

Członkowie:

 • mgr Grzegorz Malec
 • mgr inż. Marta Ogonowska
 • mgr inż. Tomasz Zarzycki

Korespondencja i kontakt

Korespondencję prosimy nadsyłać na adres Sekretarza Komitetu Naukowego:

e-mail: janc@wseiz.pl
Jan Cetner

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Wawelska 14 02-061 Warszawa

tel. +48 228 251 731; fax (0048) 228 258 031.