III Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2015

III Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2015

International Artistic - Scientific Conference KRAJ-ART 2015
ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU

Zakopane 15–18 września 2015 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 15-18 września 2015 r. w Zakopanem odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2015 na temat ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU.

Miło nam poinformować, iż konferencja objęta została honorowym patronatem Sz.P. Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Decyzja o nadaniu patronatu

Przedmiot konferencji

Element szczególny w otoczeniu będzie rozpatrywany w pięciu aspektach: jako forma w krajobrazie, detal urbanistyczny, architektoniczny, wnętrzarski ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniżej zagadnień widzianych z uwzględnieniem czynnika czasu.

  • problematyka kształtowania dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna,wnętrza, wzornictwo),
  • waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia,
  • krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony,
  • kształtowanie żywej materii przyrodniczej,
  • sztuka tworzenia dzieł artystycznych i ich ekspozycja,
  • tworzenie dzieł sztuki i kształtowanie ich otoczenia,
  • ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie,
  • wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana jako forum wymiany myśli i poglądów w oparciu o przedstawione referaty. W trakcie konferencji odbędzie się wernisaż wybranych prac studenckich. Planowany jest również plener artystyczny.
Zgłoszone prace zostaną ocenione przez recenzentów.

Streszczenia referatów

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2015 r. na adres: kraj-art@wseiz.pl pocztą elektroniczną.
Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w wersji elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ.
Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną wydrukowane w recenzowanym, punktowanym wydawnictwie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – MAZOWSZE Studia Regionalne.
Pełną wersję referatów należy przesłać do 30.06.2015 r. na adres: kraj-art@wseiz.pl

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU .

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 29.08.2015 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy REWITA,
34-511 Kościelisko, ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Bank PeKaO S.A. Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741
z dopiskiem „KRAJ-ART 2015″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji KRAJ-ART upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji ARCHBUD nt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa i EKOMILITARIS nt. Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.