Kadra dydaktyczna

Dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ

Dziekan Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.