Biosphere protection

Biosphere protection

Specialisation

First degree studies

Biosphere protection specialisation at UEM (WSEiZ) in Warsaw – why is it worth it?

Why is it worth it?

FOR WHOM WAS BIOSPHERE PROTECTION SPECIALISATION CREATED?
Biosphere protection is a specialisation created for people interested in widely understood actions for the benefit of the natural environment. At the same time, it is a specialisation for people who associate their future with environmental management systems and who want to act pro-ecologically in their professional life.

PRACTICAL ASPECTS OF THE PROFESSION
Your most important competencies as a graduate:

  • the ability to inventory and valorise nature,
  • the ability to develop environmental expertise, environmental impact reports and sustainable development programmes for regions, counties and communes,
  • the proficiency in planning and management of Natura 2000 areas and other national forms of nature protection, as well as management of areas of high natural values,
  • the proficiency in carrying out environmental monitoring.

Acquiring these skills will not only help you in your professional tasks but, most of all, it will enable you to actively support programmes protecting the biosphere of our planet – for the benefit of future generations.

PROSPECTIVE EDUCATION
Studying Biosphere Protection, you will acquire knowledge, skills and competences concerning legal and economic conditions of investments in environmental protection, protection and shaping of landscape and environmental impact assessment. You professionally prepare and carry out environmental assessments, inventories and valorisations.

What is important, the skills you acquire will not be detached from the real, economic aspects in which we function. You will learn to apply the principles of ‘green’ marketing. Thanks to that, you will be able to implement normative environmental management systems in companies.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

System terytorialnej ochrony przyrody

Zielony marketing

Ekspertyzy przyrodnicze

Kompensacje przyrodnicze

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Socjologia środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska

System gatunkowej ochrony przyrody

Zarządzanie zielenią miejską

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

Ocena oddziaływania na środowisko

Różnorodność biologiczna Polski

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA (studia licencjackie):

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Logistyka

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Monitoring środowiska

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie):

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska