Renewable energy sources,
water and waste management

Renewable energy sources

Specialisation

First degree studies

Renewable energy sources, water and waste management first degree specialisation at UEM (WSEiZ) in Warsaw – why is it worth it?

Why is it worth it?

FOR WHOM WAS RENEWABLE ENERGY SOURCES, WATER AND WASTE MANAGEMENT SPECIALISATION CREATED?
We have created this specialisation for people whose area of interest in the field of environmental protection concerns the most effective use of renewable energy sources in industry and other branches of the economy. Due to the fact that fossil fuels will soon run out, the challenge of the present times is to switch the economy to RES (renewable energy sources). As an UEM graduate you can be a part of this important civilizational change.

PRACTICAL ASPECTS OF THE PROFESSION
Knowledge about the use of RES in the economy is not everything. At UEM we focus on modern, practical studies, therefore as a graduate you will gain the following competences:

  • the ability to use and apply renewable energy sources,
  • the knowledge of the principles of water protection and water and sewage management,
  • the efficient and effective use of methods of utilisation, neutralisation and utilisation of waste.

PROSPECTIVE EDUCATION
Studying Renewable energy sources, water and waste management specialisation you will gain knowledge, skills and social competences allowing you to analyse technical, location, environmental, economic and legal conditions in the field of:

  • the use and application of renewable energy sources (biofuels, solar energy, wind energy, geothermal energy, etc.),
  • water protection and water and sewage management,
  • waste disposal and utilisation.

At the same time you will be able to maintain the economic rationale for modern solutions in the field of RES, water and waste management in industry and beyond.

Courses

Courses

Courses of the specialty (obligatory) :

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii

Kompensacje przyrodnicze

Planowanie energetyczne i rynek energiii

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów

Biopaliwa

Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA)

Gospodarka i technologia w odnowie ściekowej

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska

Seminarium dyplomowe

Basic and major courses for Environmental Protection :

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

Similar specialties

Similar specialties