REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W WSEiZ

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W WSEiZ

IMG 7342

15 stycznia rusza nabór na dwusemestrowe STUDIA PODYPLOMOWE w WSEiZ. Oferujemy aż 12 kierunków:

1. Zarządzanie nieruchomościami – Property Management

2. Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

3. Praktyka zarządzania komunikacją wizualną w marketingu

4. Zarządzanie obiektami medycznymi

5. Samorządowy Manager Energii

6. Gospodarka Odpadami Komunalnymi

7. Zarządzanie Podmiotem Leczniczym

8. Gospodarka Wodno-Ściekowa

9. Nowe i Odnawialne Źródła Energii

10. Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

11. Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce oraz w UE

12. CSR – biznes społecznie odpowiedzialny

Do tej pory największą popularnością cieszyły się kierunki: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja oraz Samorządowy Manager Energii.

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy: Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy, ale również do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja: Partnerem merytorycznym kierunku jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Warszawie). Adresatami studiów są osoby bezpośrednio związane z sektorem budownictwa drogowego oraz pracownicy przedsiębiorstw i instytucji pośrednio powiązanych z budownictewm drogowym.

Samorządowy Manager Energii: partnerem merytoryczym studiów jest Mazowiecka Agencja Energetyczna. Na studia zapraszamy pracwników administracji samorządowej. 

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych znajduje się tutaj. Opłaty, wymagane dokumenty i inne informacje znajdują się w opisie konkretnego kierunku.

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
rektorat@wseiz.pl

Udostępnij wpis: