Zacznij karierę w e-marketingu z certyfikatem DIMAQ Student! Bezpłatne egzaminy do końca roku.

Bezpłatne egzaminy do końca roku.

Zacznij karierę w e-marketingu z certyfikatem DIMAQ Student!
Bezpłatne egzaminy do końca roku.

IAB Polska uruchomia DIMAQ Student – nowy poziom międzynarodowego standardu kwalifikacji e-marketingowych DIMAQ. Poziom Student dedykowany jest studentom i młodym osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową. Certyfikat DIMAQ posiada już kilka tysięcy specjalistów w Europie. Certyfikat na poziomie Student potwierdza rozumienie kluczowych pojęć z marketingu cyfrowego i umiejętność jego zastosowania w biznesie, a tym samym uwiarygadnia jego posiadaczy jako kandydatów do pracy.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ogłasza start DIMAQ Student – nowego poziomu certyfikacji programu DIMAQ dedykowanego studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz wszystkim młodym osobom zainteresowanym marketingiem cyfrowym. “Student” to trzeci – obok “Professional” i “Basic” – poziom certyfikatu DIMAQ, który stanowi doskonały fundament rozwoju w branży komunikacji marketingowej.

 

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji e-marketingowych, który definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego i pozwala na jego porównywanie oraz ewaluację. Certyfikat DIMAQ jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dostępny jest na 3 poziomach: Professional, Basic i najnowszy – Student. „Od początku funkcjonowania programu DIMAQ ponad 5000 osób przystąpiło do egzaminu. Mogę powiedzieć, że w tym temacie jeszcze nie padło ostatnie słowo, w tym roku – 2023 – uruchamiany kolejny poziom certyfikacji, który jest adresowany do wszystkich młodych osób, które są dopiero u progu swojej kariery zawodowej – DIMAQ Student. Chcemy zadbać o to, żeby młody człowiek kończył studia nie tylko z dyplomem, ale także z rozpoznawalnym w branży certyfikatem” – mówi Robert Wielgo, członek zarządu IAB Polska.

 

Certyfikat DIMAQ jest rozpoznawalny w środowisku branży reklamy cyfrowej, ponieważ: 

  • daje możliwość zdobycia pracy, pracodawcy zwracają uwagę na DIMAQ podczas rekrutacji;
  • jest ważnym wskaźnikiem kompetencji e-marketingowych. Do egzaminu na pozostałych poziomach przystąpiło ponad 5000 specjalistów.

 

Jak zdobyć certyfikat DIMAQ Student? 

Aby zdobyć certyfikat DIMAQ Student, trzeba zdać egzamin DIMAQ, który składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru i weryfikuje podstawową wiedzę w 12 obszarach e-marketingu. Egzamin odbywa się w siedzibie IAB Polska w Warszawie przy użyciu specjalnej platformy egzaminacyjnej. Próg zdawalności wynosi 75%, a egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Nie trzeba mieć doświadczenia zawodowego w e-marketingu, by zdać egzamin DIMAQ Student. Wystarczy ogólna wiedza o komunikacji w świecie cyfrowym. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie – zakres tematyczny podany jest w sylabusie – lub skorzystać z programu studiów z akredytacją DIMAQ.

 

W tym roku, w ramach akcji promocyjnej IAB Polska zaprasza studentów uczelni wyższych oraz absolwentów do 26 roku życia do bezpłatnego udziału w egzaminie DIMAQ Student.
✔ Aby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest już dostępny na dedykowanej stronie: https://lnkd.in/eiz5VDW7.
✔ Bezpłatne egzaminy DIMAQ Student będą odbywać się w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku oraz 15 lutego do 31 maja 2024 roku.
✔ Kandydaci będą zapraszani na egzamin zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Rozpocznij karierę w e-marketingu z certyfikatem DIMAQ Student!

Udostępnij wpis: