Uczniowie Technikum nr 7 z wizytą w WSEiZ

Uczniowie Technikum nr 7 z wizytą w WSEiZ

W dniach 5-6 września 2023 r., mieliśmy przyjemność gościć uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (dawna Kolejówka).

Odwiedzili nas przedstawiciele klas „OZE”, „Spedytor” oraz „Logistyk”. Spotkania odbyły się w budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16. W imieniu Władz Uczelni gości powitali Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Pan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ oraz prodziekan Pani dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ.

Po serdecznym przywitaniu, uczniowie wysłuchali przygotowanych dla nich prelekcji. Jako pierwszy głos zabrał mgr Andrzej Zawistowski, który wygłosił porywający i niezwykle aktualny wykład na temat świata logistyki i jego wyzwań w XXI wieku. Drugiego dnia prelekcję dotyczącą gospodarki w obiegu zamkniętym przedstawiła Pani dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin.

Goście zwiedzili także znajdujące się w budynku pracownie i laboratoria, mogli na żywo zobaczyć przestrzeń, w której na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie zdobywają studenci WSEiZ. Spotkanie zorganizowane zostało przez Panią Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania dr Katarzynę Adamiak, prof. WSEiZ.

Dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia!

Udostępnij wpis: