TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI

IMG 7342

Studia podyplomowe w WSEiZ pozwolą na:

  • szybkie dokształcenie się bez konieczności wybierania się na dodatkowy kierunek
    lub studia doktoranckie,
  • uzyskanie nowych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych,
  • zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy,
  • zdobycie nowej specjalizacji,
  • przebranżowienie się,
  • awans!

Na studia podyplomowe w WSEiZ może wybrać się każda osoba posiadająca ukończone studia wyższe I lub II stopnia. Przeważnie wybierają je ci, którzy rozpoczęli już swoja karierę zawodową i chcą zwiększyć swoje kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy.

Na Wydziale Architektury WSEiZ realizowane są trzy unikatowe kierunki studiów podyplomowych, gdzie nacisk położony został na różne obszary zarządzania: nieruchomościami, drogami i obiektami medycznymi. Zakres wiedzy zawarty w atrakcyjnym programie nauczania umożliwia zdobycie specjalistycznych kompetencji w danym zakresie.

Zarządzanie nieruchomościami. Property Managment zainteresuje: deweloperów, zarządców nieruchomości, inwestorów, właścicieli obiektów, architektów czy inżynierów. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykładowców wyższych uczelni.  Zarządzanie nieruchomościami w WSEiZ przygotują do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami.

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja to kierunek dla osób bezpośrednio związanych z sektorem budownictwa drogowego. Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści z: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, Wydziału Dróg i Sieci Drogowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych. Nasi wykładowcy są profesjonalistami z zakresu prac terenowych i badań laboratoryjnych, zarządzaniu i utrzymaniu dróg i mostów, zarządzaniu siecią drogową i ruchem.

Zarządzanie Obiektami Medycznymi. Adresatami tych studiów są m.in.: specjaliści w zakresie inwestycji, członkowie zarządów placówek medycznych, kierownicy i dyrektorzy techniczni. Słuchacze już w trakcie studiów będą mieli okazję podjęcia i prowadzenia pra nad własnymi projektami inwestycyjnymi. Oprócz dyplomu ukończenia studiów każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

W ciągu 2 semestrów na sobotnio-niedzielnych zjazdach studenci zdobędą wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studia podyplomowe na WSEiZ to idealne połączenie aktualnej wiedzy i praktyki.

Udostępnij wpis: