SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

IMG 7342

W imieniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny mamy przyjemność zaprosić studentów architektury WSEiZ oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, na bezpłatne szkolenie e-learningowe pt. Zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów, realizowane w ramach zadania: „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Szkolenie składa się z 3 modułów:

1. MODUŁ 1 – Ogólne i szczegółowe zasady projektowania architektonicznego oddziałów szpitalnych dla seniorów
2. MODUŁ 2 – Wytyczne i zasady w zakresie projektowania zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i domów seniora
3. MODUŁ 3 – Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

Szkolenie poprzedzone jest ankietą, a kończy się testem obejmującym pytania z zakresu zdobytej wiedzy ze wszystkich modułów. Pozytywny wynik testu umożliwia wygenerowanie certyfikatu ukończenia szkolenia.
Szkolenie aktywne jest do 10 grudnia 2019 roku.
Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie organizatora.

Udostępnij wpis: