REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Zapraszamy na studia II stopnia w WSEiZ!
Architektura – studia II stopnia
Ochrona Środowiska – studia II stopnia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia II stopnia

Zasady Rekrutacji

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia (dla absolwentów sześciosemestralnych studiów I-go stopnia) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Natomiast w semestrze letnim (od lutego) studia II-go stopnia (dla absolwentów siedmiosemestralnych i ośmiosemestralnych studiów I-go stopnia).
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych (ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W przypadku dużej ilość chętnych, Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

 • 1 Dokonaj wpłaty

  Kandydat na studia dokonuje wpłaty w banku lub na poczcie (akceptujemy również przelewy elektroniczne): wpisowego i opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008

   

 • 2 Złóż dokumenty

  Kandydat na studia okazuje w Rektoracie (ul. Olszewska 12) dowód wpłaty ww. opłat i składa osobiście komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany wraz z wynikiem testu on-line z języka angielskiego
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze)
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej” matury)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej do wglądu
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • cztery aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie)
  • oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia)
  • dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłata rekrutacyjna).

  W przypadku cudzoziemnców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za semestr nauki.

 • 3 Podpisz umowę

  Pomiędzy Kandydatem a uczelnią następuje podpisanie umowy dotyczące warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym). Wzór umowy dostępny jest w Rektoracie.

dsf

Uwaga!

W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

!-Informacja dla cudzoziemców

–>

Przeniesienie z Innych Uczelni

Opłaty za studia I i II stopnia

Regulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

PROCEDURA REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM W WSEiZ

Dodatkowy kwestionariusz dla cudzoziemców (Ukraina)

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 16.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 08.00 – 16.00
Piątek 08.00 – 16.00
Sobota 08.00 – 16.00
Niedziela 08.00 – 14.00

 

!-!-

 

Udostępnij wpis: