„STRUKTURA POWIERZCHNI – INSPIRACJE NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY” KOLEJNA MONOGRAFIA PROF. Z. SZPARKOWSKIEGO POŚWIĘCONA TEORII ARCHITEKTURY

„STRUKTURA POWIERZCHNI – INSPIRACJE NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY” KOLEJNA MONOGRAFIA PROF. Z. SZPARKOWSKIEGO POŚWIĘCONA TEORII ARCHITEKTURY

IMG 7342

Nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ w 2013 r. ukazała się inspirująca i oryginalna monografia autorstwa profesora Zygmunta Szparkowskiego pt. „Struktura powierzchni – Inspiracja nowoczesnej architektury”. Niniejsza publikacja z teorii architektury powstała jako uzupełnienie cyklu wykładów, które autor prowadzi od wielu lat na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie, oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na temat: Inspiracje nowoczesnej architektury, cele i środki.

Jest ona zarazem drugą, niezależną częścią, publikacji poświęconej temu zagadnieniu. Pierwsza część pt. „Podstawy inspiracji nowoczesnej architektury – punkt, linia, spirala” ukazała się również nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ w roku 2012. Zachęcamy architektów do czerpania z niej inspiracji!

Profesor Zygmunt Szparkowski jest architektem, dydaktykiem w dziedzinie teorii architektury, emerytowanym profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest zatrudniony jako profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na Wydziale Architektury. Profesor wydał szereg publikacji poświęconych teorii architektury.

Publikacja ma na celu wyselekcjonowanie i opisanie inspiracji, którymi najpewniej kierują się twórcy architektury. Jak czytamy w streszczeniu: „Struktura powierzchni może przybierać pod wpływem inspiracji, różne formy i tekstury. W architekturze, podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, ilość takich form jest nieograniczona. (…) W architekturze i konstrukcjach współczesnych siatki modularne, konstrukcyjne, przestrzenne itd. są powszechnie stosowane i określają zwykle estetyczną i funkcjonalną jakość obiektu. (…) Głównym przedmiotem rozważań, które zajmują gros objętości tej pracy, są powierzchnie siatkowe.  Organizują one wielość elementów występujących w przestrzeni. Tym samym pozwalają m.in. na lepsza organizacje elementów oraz na wzajemne relacje miedzy różnymi wielkościami przestrzennymi.”

Z recenzji prof. nzw. dr. hab. Wiesława Rokickiego:

„Książka profesora Zygmunta Szparkowskiego pt. „Struktura powierzchni – Inspiracja nowoczesnej architektury” to ciekawe, silnie inspirujące i oryginalne opracowanie. Autor zwraca uwagę na szereg wzajemnych powiązań i zależności wpływających w różnym stopniu na percepcyjne odczytywanie współczesnych dokonań architektonicznych. Podstawowym celem i przedmiotem pracy była analiza pojawiających się różnych wzajemnych związków i powiązań w odniesieniu do definiowania nowych wartości jako inspiracji lub wzorców do naśladowania w kształtowaniu nowoczesnych struktur powierzchniowych. (…) Szerokie rozważania prowadzone na wyższym poziomie estetyczno-wrażeniowym, wsparte znajomością i wnikliwą obserwacją ich odbioru, to cenny wkład autora do twórczej dyskusji w dziedzinie architektury, którą kreuje i utożsamia się jako sztukę użytkową.”

Monografię można nabyć w Kwesturze WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, pokój nr 33. Cena: 91,09 zł

Udostępnij wpis: